FrontPage is India's Stock Market Social Network
Join 50,000+ Traders and Investors
Posts
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 14, 2020 3:23 AM

Agar nhi diye na paise to police tumko thokegi aur tum Jai ho jai ho bolna
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 14, 2020 3:19 AM

Iss chutiye ne mujhe block kar diya hai. Bhai paise de de fir block kr Dena mujhe nhi to dusri ID banane me bas 5 min lagenge. Jab Tak mere paise nhi milte Tak tak picha nhi chorunga Tera.
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 13, 2020 3:05 AM

Jo bhi sell krega sab ko loss lagega. Is chutiye ne sell kr rakha hoga aur loss ho rha hoga isko islye khul niklne ke liye call diya hai.
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 1:43 AM
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 11:28 AM

@aman-Sk6ZDFCiL Bhai to paise kon se baat ke liye hai isne. Galat call dene ke
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 11:16 AM

Jisko bhi loss lage hai sab koi isse paise mango. Agar nhi dega to police complain krenge ki kaise ye sab ko call dekar pump and dump ka kaam krta tha. Sare trading account search krenge to police ko bhi game samazh aa jayega ki kaise isne ye kand kiya hai. Baki sab log ikhatte h...
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 11:16 AM

Jisko bhi loss lage hai sab koi isse paise mango. Agar nhi dega to police complain krenge ki kaise ye sab ko call dekar pump and dump ka kaam krta tha. Sare trading account search krenge to police ko bhi game samazh aa jayega ki kaise isne ye kand kiya hai. Baki sab log ikhatte h...
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 11:15 AM

Jisko bhi loss lage hai sab koi isse paise mango. Agar nhi dega to police complain krenge ki kaise ye sab ko call dekar pump and dump ka kaam krta tha. Sare trading account search krenge to police ko bhi game samazh aa jayega ki kaise isne ye kand kiya hai. Baki sab log ikhatte h...
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 11:15 AM

Jisko bhi loss lage hai sab koi isse paise mango. Agar nhi dega to police complain krenge ki kaise ye sab ko call dekar pump and dump ka kaam krta tha. Sare trading account search krenge to police ko bhi game samazh aa jayega ki kaise isne ye kand kiya hai. Baki sab log ikhatte h...
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 11:15 AM

Jisko bhi loss lage hai sab koi isse paise mango. Agar nhi dega to police complain krenge ki kaise ye sab ko call dekar pump and dump ka kaam krta tha. Sare trading account search krenge to police ko bhi game samazh aa jayega ki kaise isne ye kand kiya hai. Baki sab log ikhatte h...
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 11:15 AM

Jisko bhi loss lage hai sab koi isse paise mango. Agar nhi dega to police complain krenge ki kaise ye sab ko call dekar pump and dump ka kaam krta tha. Sare trading account search krenge to police ko bhi game samazh aa jayega ki kaise isne ye kand kiya hai. Baki sab log ikhatte h...
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 11:15 AM

Jisko bhi loss lage hai sab koi isse paise mango. Agar nhi dega to police complain krenge ki kaise ye sab ko call dekar pump and dump ka kaam krta tha. Sare trading account search krenge to police ko bhi game samazh aa jayega ki kaise isne ye kand kiya hai. Baki sab log ikhatte h...
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 11:14 AM

Jisko bhi loss lage hai sab koi isse paise mango. Agar nhi dega to police complain krenge ki kaise ye sab ko call dekar pump and dump ka kaam krta tha. Sare trading account search krenge to police ko bhi game samazh aa jayega ki kaise isne ye kand kiya hai. Baki sab log ikhatte h...
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 11:14 AM

Jisko bhi loss lage hai sab koi isse paise mango. Agar nhi dega to police complain krenge ki kaise ye sab ko call dekar pump and dump ka kaam krta tha. Sare trading account search krenge to police ko bhi game samazh aa jayega ki kaise isne ye kand kiya hai. Baki sab log ikhatte h...
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 11:14 AM

Jisko bhi loss lage hai sab koi isse paise mango. Agar nhi dega to police complain krenge ki kaise ye sab ko call dekar pump and dump ka kaam krta tha. Sare trading account search krenge to police ko bhi game samazh aa jayega ki kaise isne ye kand kiya hai. Baki sab log ikhatte h...
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 11:13 AM

Jisko bhi loss lage hai sab koi isse paise mango. Agar nhi dega to police complain krenge ki kaise ye sab ko call dekar pump and dump ka kaam krta tha. Sare trading account search krenge to police ko bhi game samazh aa jayega ki kaise isne ye kand kiya hai. Baki sab log ikhatte h...
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 11:13 AM

Jisko bhi loss lage hai sab koi isse paise mango. Agar nhi dega to police complain krenge ki kaise ye sab ko call dekar pump and dump ka kaam krta tha. Sare trading account search krenge to police ko bhi game samazh aa jayega ki kaise isne ye kand kiya hai. Baki sab log ikhatte h...
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 11:13 AM

Jisko bhi loss lage hai sab koi isse paise mango. Agar nhi dega to police complain krenge ki kaise ye sab ko call dekar pump and dump ka kaam krta tha. Sare trading account search krenge to police ko bhi game samazh aa jayega ki kaise isne ye kand kiya hai. Baki sab log ikhatte h...
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 11:13 AM

Jisko bhi loss lage hai sab koi isse paise mango. Agar nhi dega to police complain krenge ki kaise ye sab ko call dekar pump and dump ka kaam krta tha. Sare trading account search krenge to police ko bhi game samazh aa jayega ki kaise isne ye kand kiya hai. Baki sab log ikhatte h...
reply
Sumit Kumar replied to King Harry's  post
Sumit Kumar @sumitkumar-Hki1ruohU
Jun 12, 2020 11:13 AM

Jisko bhi loss lage hai sab koi isse paise mango. Agar nhi dega to police complain krenge ki kaise ye sab ko call dekar pump and dump ka kaam krta tha. Sare trading account search krenge to police ko bhi game samazh aa jayega ki kaise isne ye kand kiya hai. Baki sab log ikhatte h...