FrontPage is India's Stock Market Social Network
Join 50,000+ Traders and Investors
Posts
reply
Sahil replied to own  post
Sahil @sahil-ByvDoEg-D
Sep 15 8:04 AM

Update
Exited
Exit Price
₹11,533
Net P&L
-₹8,250 (-2.86%)
S
Reputation: 23,582 • Sep 14 8:33 AM

Type
Sell
Instrument
NIFTY 24SEP20 FUT
Entry Price
₹11,478
Price@Trade
₹11,478
Target Price
₹11,000
Stop Price
₹11,600
Valid Till
Sep 21, 2020 3:20 AM
Margin
₹288,747 approx for 150 Qty
Status
Exited
Exit Price
₹11,533
Net P&L
-₹8,250 (-2.86%)
Like
Reply (1)
S
Reputation: 23,582 • Sep 14 8:32 AM

Type
Buy
Instrument
BANKNIFTY 24SEP20 FUT
Entry Price
₹22,296.55
Price@Trade
₹22,296.55
Target Price
₹23,000
Stop Price
₹22,000
Valid Till
Sep 21, 2020 3:20 AM
Margin
₹248,545 approx for 50 Qty
Status
Stoploss Hit
Exit Price
₹22,000
Net P&L
-₹14,827.5 (-5.97%)
Like
Reply (1)
S
Reputation: 23,582 • Sep 14 8:32 AM

Type
Buy
Instrument
BANKNIFTY 24SEP20 FUT
Entry Price
₹22,311.5
Price@Trade
₹22,311.5
Target Price
₹23,000
Stop Price
₹22,000
Valid Till
Sep 21, 2020 3:20 AM
Margin
₹124,281.43 approx for 25 Qty
Status
Stoploss Hit
Exit Price
₹22,000
Net P&L
-₹7,787.5 (-6.27%)
Like
Reply (1)
reply
Sahil replied to own  post
Sahil @sahil-ByvDoEg-D
Sep 14 7:11 AM

Update
Exited
Exit Price
₹11,515
Net P&L
+₹2,546.25 (+1.77%)
S
Reputation: 23,582 • Sep 14 2:54 AM

Type
Sell
Instrument
NIFTY 24SEP20 FUT
Entry Price
₹11,548.95
Price@Trade
₹11,548.95
Target Price
₹11,460
Stop Price
₹11,590
Valid Till
Sep 14, 2020 3:20 AM
Margin
₹143,933.65 approx for 75 Qty
Status
Exited
Exit Price
₹11,515
Net P&L
+₹2,546.25 (+1.77%)
Like
Reply (1)
reply
Sahil replied to own  post
Sahil @sahil-ByvDoEg-D
Sep 10 6:29 AM

Lo boss jab sablok buy kar rahe the tab hamne upar se sell karvaya. Maja aya
S
Reputation: 23,582 • Sep 10 6:24 AM

Type
Sell
Instrument
RELIANCE SEP20 FUT
Entry Price
₹2,293.4
Price@Trade
₹2,293.4
Target Price
₹2,240
Stop Price
₹2,328
Valid Till
Sep 17, 2020 3:20 AM
Margin
₹588,535.69 approx for 1010 Qty
Status
Stoploss Hit
Exit Price
₹2,328
Net P&L
-₹34,946 (-5.94%)
Like
Reply (2)
S
Reputation: 23,582 • Sep 10 5:41 AM

Type
Buy
Instrument
BANKNIFTY 24SEP20 FUT
Entry Price
₹22,667.6
Price@Trade
₹22,667.6
Target Price
₹22,830
Stop Price
₹22,600
Valid Till
Sep 11, 2020 3:20 AM
Margin
₹125,655.8 approx for 25 Qty
Status
Stoploss Hit
Exit Price
₹22,600
Net P&L
-₹1,690 (-1.34%)
Like
Reply (1)
reply
Sahil replied to own  post
Sahil @sahil-ByvDoEg-D
Sep 10 5:36 AM

Boss ye trade sirf aur sirf retailers ke liye hai.
S
Reputation: 23,582 • Sep 10 5:22 AM

Type
Sell
Instrument
NIFTY 24SEP20 FUT
Entry Price
₹11,430
Price@Trade
₹11,430
Target Price
₹11,350
Stop Price
₹11,470
Valid Till
Sep 11, 2020 3:20 AM
Margin
₹143,279 approx for 75 Qty
Status
Stoploss Hit
Exit Price
₹11,470
Net P&L
-₹3,000 (-2.09%)
Like
Reply (2)
reply
Sahil replied to own  post
Sahil @sahil-ByvDoEg-D
Sep 10 5:21 AM

Update
Exited
Exit Price
₹1,338.85
Net P&L
-₹400 (-0.03%)
S
Reputation: 23,582 • Sep 10 5:20 AM

Type
Buy
Instrument
KOTAKBANK
Entry Price
₹1,339.25
Price@Trade
₹1,339.25
Target Price
₹1,400
Stop Price
₹1,300
Valid Till
Oct 9, 2020 3:20 AM
Margin
₹1,339,250 approx for 1000 Qty
Status
Exited
Exit Price
₹1,338.85
Net P&L
-₹400 (-0.03%)
Like
Reply (1)
reply
Sahil replied to own  post
Sahil @sahil-ByvDoEg-D
Sep 10 5:15 AM

Update
Exited
Exit Price
₹132
Net P&L
-₹447,750 (-27.37%)
reply
Sahil replied to own  post
Sahil @sahil-ByvDoEg-D
Sep 7 4:25 AM

Dekho bhai app lok soch rahe hoga ki itni badi loss ye kaisa book kar sakta hai.toh bhai mai bata du ki maine stoploss aur target laga diya hai ab ya toh stoploss hit hoga ya fir target.
S
Reputation: 23,582 • Sep 4 7:16 AM

Type
Buy
Instrument
BANKNIFTY 17SEP20 23500 CE
Entry Price
₹492.4
Price@Trade
₹492.4
Target Price
₹1,000
Stop Price
₹200
Valid Till
Sep 17, 2020 3:20 AM
Margin
₹492,400 approx for 1000 Qty
Status
Stoploss Hit
Exit Price
₹200
Net P&L
-₹292,400 (-59.38%)
Like
Reply (1)
S
Reputation: 23,582 • Sep 4 6:56 AM

Type
Buy
Instrument
NIFTY 24SEP20 11500 CE
Entry Price
₹181.75
Price@Trade
₹181.75
Target Price
₹500
Stop Price
₹50
Valid Till
Sep 24, 2020 3:20 AM
Margin
₹1,635,750 approx for 9000 Qty
Status
Exited
Exit Price
₹132
Net P&L
-₹447,750 (-27.37%)
Like
Reply (2)
reply
Sahil replied to own  post
Sahil @sahil-ByvDoEg-D
Sep 4 6:36 AM

Bhai profit enjoyed or not?
reply
Sahil replied to own  post
Sahil @sahil-ByvDoEg-D
Sep 4 6:35 AM

Update
Exited
Exit Price
₹496.35
Net P&L
+₹50,675 (+25.66%)
reply
Sahil replied to own  post
Sahil @sahil-ByvDoEg-D
Sep 4 6:35 AM

Update
Exited
Exit Price
₹501.7
Net P&L
+₹271,750 (+27.66%)