-- Important Level 15760 Hai
-- 15760 Ke niche closing ke sath
-- Hum jald hi 14980 dekh sakte hai
-- 100 MA aur 200 MA ka support milega
-- is Pure Month Hame bearish hi rahana chahiy
Ref Chart
IDX:NIFTY 50 - chart - 9383470