#LTTS ..........ye mai buy side dekh raha hu.....ye week end tak dekhte iska performance kya ata hai....